Cestu buď nájdem, alebo vytvorím

eihter I find the way or create one

Táto stránka je určená pre každého, kto hľadá cestu, ako zvládnuť riadenie projektov, resp. hľadá špecialistov a odborníkov pre riadenie projektov.

Čo je to Prince2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environment - Projekty v riadenom prostredí) je metodika založená na procesoch, ktorá je využívaná pre efektívne riadenie projektov. Vznikla pre potreby Britskej vlády, ale rozšírila sa medzinárodne a využívaná je značne aj v súkromnom sektore.

Naša spoločnosť Dignitas spol. s r.o. si ako základný kameň zvolila túto britskú metodiku PRINCE2™. Zvolili sme si ju preto, že najlepšie spĺňala naše predstavy o modernej, zrozumiteľnej a prakticky použiteľnej metodike projektového manažmentu. Nechceme polemizovať o vhodnosti iných prístupov, ani o tom či sú komplementárne alebo substitučné. Vybrali sme si základný kameň a začali stavať. Projektové riadenie podobne ako inú ľudská činnosť je možné popísať procesne, a tak sme sa pustili do popisu procesov, procesných rolí a aktivít, tvorby procesných diagramov a výkladového slovníka pojmov. Nechceme opisovať dielo iných, na základnom kameni sme začali budovať našu stavbu - akési prince2.sk.

Viac o metodike Prince2 nájdete v sekcii Metodiky a štandardy.