O nás

Dignitas spol. s r.o. je konzultačná spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2002. Vďaka znalostiam certifikovaných konzultantov a skúsenostiam z realizovaných úspešných projektov si udržiavame a budujeme popredné postavenie na trhu.

Svojim klientom poskytujeme konzultačné služby v oblasti:

 • manažmentu IT procesov a IT služieb,
 • manažmentu projektov a programov,
 • manažmentu rizík a zmien.

Zaoberáme sa tiež:

 • návrhom architektúr IT systémov,
 • transformáciou dátových fondov.

Vízia

 • Sústrediť najlepšie znalosti a skúsenosti a integrovať ich do komplexného celku.
 • Aplikovať získané vedomosti a schopnosti do zlepšenia života klientov.
 • Byť pracovisko, kde sa ľudia budú kreatívne rozvíjať a sebarealizovať.

Hodnoty

Slovo DIGNITAS je latinského pôvodu a vyjadrovalo mravnú stránku človeka, rodinu a predkov, spoľahlivosť, skutky, schopnosti, vedomosti a celkovú ľudskú hodnotu, na ktorej veľmi záleží.

Tieto hodnoty rešpektuje spoločnosť Dignitas a reprezentuje ich:

 • pragmatický idealizmus - máme pragmatickú snahu o úspech v merateľných hodnotách avšak náš cieľ je omnoho vyšší než len zisk za každú cenu. Je to predovšetkým zdôraznenie kreatívnej práce a tvorby znalostí použiteľných v praktickom živote.
 • pohyb a zmena - hoci máme stabilnú ideológiu, všetky odborné a technické výzvy prijímame ako cestu k sebazlepšeniu. Vízia určuje smerovanie a pevné jadro spoločnosti a zaroveň neustále hľadanie posúva hranice našich možností a schopností.
 • revolučný rozvoj - kladieme si len najvyššie ciele ku ktorým smerujeme postupným vývojom s dôrazom na vlastné schopnosti, výkon a osobnosť každého jednotlivca. Sme konzervatívni a zároveň akceptujeme odvážne ciele pretože dokážeme manažovať ich riziká.
 • užitočnosť - neustále sa sústreďujeme na celkovú pridanú hodnotu v živote našich klientov, získané informácie spájame do komplexných celkov, ktoré majú reálny význam a merateľný prínos.

Motto spoločnosti

Naše motto „cestu buď nájdem alebo vytvorím“ znamená, že sme odhodlaní zvládnuť všetky situácie, ktoré nám život prinesie.

Viac sa o nás môžete dozvedieť na www.dignitas.sk.