Referencie / Odkazy

Referencie

  • Sme autormi „Metodiky riadenia projektov informačných technológií štátnej správy Slovenskej republiky“ - unikátnej a veľmi osvietenej iniciatívy Ministerstva financií SR o zjednotenie prístupov k riadeniu stoviek projektov v štátnej správe. Táto naša metodika je detailnejšia než britský originál a má ambíciu byť neustále zlepšovaná a prispôsobovaná tak, ako budú vznikať prvé skúsenosti z jej implementácie v praxi.
  • Vypracovali sme „Metodiku riadenia projektov Daňovej správy Slovenskej republiky“, ktorá je prvou našou implementáciou metodiky do života štátneho orgánu a je s PRINCE2™ kompatibilná.

Odkazy

  • Best Management Practice - oficiálne stránky OGC, APMG a TS zamerané na metodiky ITIL, PRINCE2, MSP, MoR, P3M3 a P3O.
  • OGC (Office of Government Commerce) - oficiálne stránky britskej vládnej agentúry, ktorá je vlastníkom metodiky PRINCE2.
  • APMG-UK (PRINCE2) - oficiálne stránky akreditačnej a certifikačnej spoločnosti APMG popisujúce metodiku PRINCE2.
  • itSMF Slovensko - stránky Slovenského zastúpenia medzinárodnej nezávislej a neziskovej organizácie itSMF International, ktorá sa venuje všetkým aspektom riadenia služieb informačných a komunikačných technológií.
  • Dignitas - stranky našej konzultačnej spoločnosti. Manažment IT služieb (ITIL v2, ITILv3).