Team

Rastislav Janáč Rastislav Janáč

Kľúčové znalosti:

 • Manažment IT služieb (ITIL v2, ITILv3)
 • Manažment projektov a projektových teamov (PRINCE2)
 • Manažment programov a portfólia projektov (MSP)
 • Procesy riadenia IT (COBIT)
 • Dátová integrácia a procesy transformácie dát

Michal Hatrák Michal Hatrák

Kľúčové znalosti:

 • Manažment IT služieb (ITIL v2, ITILv3)
 • Manažment projektov a projektových teamov (PRINCE2)
 • Analýza a príprava špecifikácií nových IS
 • Metodika procesov (pre bankové pobočky)

Zuzana Madarassi Zuzana Madarassi

Kľúčové znalosti:

 • Business process analýza a modelovanie procesov (BPM)
 • Manažment IT služieb (ITIL Expert in IT Service Management)
 • Modelovanie business procesov (BPMN)

Zuzana Lempochnerová Zuzana Lempochnerová

Kľúčové znalosti:

 • Manažment IT služieb (ITIL Foundation in IT Service Management)
 • Interný audítor kvality + správa registratúry (ISO9001:2008)
 • Špecialista projektovej kancelárie (Metodika IT projektov verejnej správy)